Inloggen
Laden...

ADLER Relatiegeschenken. Geef Kwaliteit
Adler’s 100% Tevreden Klant Garantie
0800 022 68 39

Algemene informatie over de gegevensbescherming bij ADLER

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij bij ADLER International C.V. (“ADLER”) uiterst belangrijk. Gelieve deze verklaring zorgvuldig te lezen, aangezien hierin uiteengezet wordt hoe ADLER persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wanneer u adlerrelatiegeschenken.nl bezoekt, accepteert u deze privacyverklaring. Als u niet instemt met dit privacybeleid, gebruik deze website dan niet.

We nemen commercieel redelijke maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die u ter beschikking stelt, om ze te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Deze site gebruikt bijvoorbeeld een SSL-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. De codering verhindert dat de gegevens die u ons stuurt, meegelezen worden door derden. Daarnaast gebruiken wij een beveiligde server evenals andere fysieke en procedurele veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Waarom wij uw gegevens verwerken
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw recht op toegang, rectificatie, annulering en export
Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Veilig betalingsverkeer
Registratie op onze website
Gebruikmaking van ons contactformulier
Reclame van ADLER
Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking
Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen, ook tegen directe reclame (art. 21 AVG)
Nieuwsbrief van ADLER
Reclame van partners van ADLER
Gebruik van onze chatfunctie
PowerReviews
Criteo
Emarsys
Schrijven van server-logbestanden
Analyses en statistieken op onze website
Cookies op onze website
Gebruik van de webanalysedienst Google Analytics op deze website
IP-anonimisering
Browser plug-in
Bezwaar tegen gegevensverzameling
Contractgegevensverwerking
Google Analytics Remarketing
Gebruik van Google AdWords en Google Conversion Tracking
Gebruik van de webanalysedienst IBM Coremetrics Web Analytics
Gebruik van het Bing Ads Universal Event Tracking
Gebruik van de Facebook-pixel
We gebruiken de Facebook-plug-in
We gebruiken de Twitter-plug-in
We gebruiken de Google+-plug-in
Andere bepalingen
Links naar andere websites
Contact met ons
De voor ADLER toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor de persoonsgegevens die door ADLER verwerkt worden, is ADLER Vertriebs GmbH & Co. Werbeschenke KG Altenkesseler Straße 17/B7, 66115 Saarbrücken verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Een deel van de dataverwerking heeft ADLER uitbesteed aan Myron Corp., Verenigde Staten van Amerika, alsmede aan andere bedrijven. Myron heeft zich specifiek verplicht tot een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de eisen van de Europese Unie.

Waarom wij uw gegevens verwerken

Wij willen u graag als klant winnen, een klantrelatie met u onderhouden en u informatie en aanbiedingen toesturen. Daarom verwerken we uw gegevens en andere criteria voor op belangen toegesneden reclameselectie op grond van artikel 6, lid 1, punt b of f van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, om aan u te leveren en u onze aanbiedingen evenals aanbiedingen van andere bedrijven toe te sturen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ons ervan op de hoogte stelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een bestel- of contactformulier of door uw registratie op deze website. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. uw internetbrowser). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt. Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Uw recht op toegang, rectificatie, annulering en export

U kunt te allen tijde informatie ontvangen over de over u opgeslagen gegevens, hun afkomst, het doel en de duur van de opslag evenals over eventuele ontvangers van de gegevens. Neem voor dergelijke informatie contact op met onze klantenservice.

U kunt uw gegevens laten corrigeren of ook laten verwijderen. Een verwijdering is mogelijk wanneer we wettelijk niet meer verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Volgens artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u ook recht op overdracht van de gegevens die u aan ons heeft gegeven aan u of een door u aangewezen persoon. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We geven persoonsgegevens alleen aan derden, indien dit nodig is in het kader van de contractafhandeling, bijvoorbeeld aan de bedrijven die voor de levering van de goederen verantwoordelijk zijn of de kredietinstelling die voor de betalingen verantwoordelijk is. Onder bepaalde omstandigheden moeten wij uw persoonsgegevens doorgeven om (a) te voldoen aan wettelijke voorschriften, (b) de rechten of het eigendom van ADLER te verdedigen, (c) in dringende gevallen te kunnen handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van onze website of het publiek te beschermen of (d) onszelf te verdedigen tegen een wettelijke aansprakelijkheid.

Veilig betalingsverkeer

Betalingen met de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard) gebeuren uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Dankzij de gecodeerde communicatie kunnen de betaalgegevens die u ons stuurt, niet meegelezen worden door derden.

Registratie op onze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op onze site. De hiervoor ingevulde gegevens gebruiken wij alleen in het kader van de gebruikmaking van bepaalde aanbiedingen of diensten waarvoor u zich heeft geregistreerd. De voor de registratie verplichte informatie moet volledig worden aangegeven. De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming.

Gebruikmaking van ons contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming. De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking. De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Reclame van ADLER

Wij willen u informatie sturen over de nieuwe producten van ADLER en over speciale aanbiedingen evenals andere informatie, waarvan we denken dat ze voor u van belang zou kunnen zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen onze reclame. In dit geval bieden we u aan om u op een zwarte lijst te zetten. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen, ook tegen directe reclame (art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van art. 6 lid 1 e) of f) AVG wordt uitgevoerd, heeft u te allen tijde het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken, tenzij we dwingende, gerechtvaardigde redenen voor verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking wordt gebruikt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid. 1 AVG). Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer voor direct marketing doeleinden gebruikt (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Nieuwsbrief van ADLER

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig alsmede gegevens waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en toestemt in het ontvangen van de nieuwsbrief. De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt de gegeven toestemming voor het opslaan van uw gegevens, het e-mailadres en de gebruikmaking hiervan voor het versturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldingslink in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de al plaatsgevonden gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking. De gegevens die u ons in verband met de nieuwsbrief heeft gegeven, worden door ons opgeslagen tot het moment waarop u zich afmeldt en na de afmelding van de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Reclame van partners van ADLER

Af en toe geven wij geselecteerde partnerbedrijven de mogelijkheid om hun aanbod voor te stellen aan onze klanten. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan deze partners, maar alleen aan neutrale en speciaal hiervoor gemachtigde dienstverleners. Pas wanneer u reageert op een aanbod en direct contact heeft, ontvangt het partnerbedrijf uw gegevens. Vanzelfsprekend heeft u ook hier altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de reclame van partners. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Gebruik van onze chatfunctie

De chatfunctie van onze website kunt u gebruiken om rechtstreeks advies in te winnen bij een medewerker van ADLER. Om de chat te gebruiken, hoeft u ons geen extra gegevens te verstrekken. Wel maken we gebruik van cookies om een chat in real time mogelijk te maken. Ook hebben we de chatfunctie uitbesteed aan een hierin gespecialiseerd bedrijf. De chat vindt plaats via een beveiligde internetverbinding.

PowerReviews

Wij maken gebruik van PowerReviews om producten te kunnen beoordelen. Zodra een productbeoordeling wordt gemaakt, gaat u akkoord met de voorwaarden en de privacyverklaring van PowerReviews. Uw gegevens worden doorgegeven aan PowerReviews. Gelieve eerst de richtlijnen inzake gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaardente lezen.

Criteo

Met behulp van een technologie van Criteo GmbH worden op onze webpagina's voor marketingdoeleinden anonieme gegevens over het surfgedrag van bezoekers van de website verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden in cookies opgeslagen op de computer van de bezoeker. Criteo GmbH analyseert het geanonimiseerd geregistreerde surfgedrag aan de hand van een algoritme en kan vervolgens gericht productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanner op andere websites tonen (zgn. publishers). Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze websites. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Deze gegevens worden niet op een andere manier gebruikt of verspreid.

Bij de keuzemogelijkheden voor gebruikers op www.criteo.com kunt u ook bezwaar maken tegen de volledig anonieme analyse van uw surfgedrag (opt-out-veld). Als u zich al van de lijst heeft laten schrappen (opt-out-cookie) en opnieuw gepersonaliseerde Criteo-banners weergegeven wilt krijgen, kunt u dit weer activeren. Meer informatie over de technologie die wordt gebruikt, vindt u in de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Emarsys

Wij gebruiken Emarsys voor personalisatie, analytics, automatisering en e-mail-campagnes. De exploitatiemaatschappij Emarsys eMarketing Systems GmbH maakt gebruik van cookies en tracking pixels om nieuwsbrieven en reclame te maken die afgestemd zijn op u en uw interesses. U ontvangt nieuwsbrieven die individueel afgestemd zijn op uw interesses, voor zover u ofwel toestemming voor de ontvangst van onze nieuwsbrief heeft verleend en het bijbehorende double-opt-in-proces voor de verificatie van uw e-mailadres volledig doorlopen heeft, of op onze website een account heeft aangemaakt. We maken gebruik van bestaande informatie zoals ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en verbindingen met het internet, besturingssysteem en platform, uw browsegeschiedenis op onze website, datum en tijdstip van uw bezoek aan onze website, door u bezochte producten/artikelen. We gebruiken deze informatie uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Uw e-mailadres wordt in deze samenhang door ons gepseudonimiseerde. De informatie kan daarom door Emarsys zelf niet in verbinding worden gebracht met uw gegevens als drager van het pseudoniem. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratie. U kunt het gebruik van cookies te allen tijde permanent verhinderen via de instellingen in uw browser, zodat Emarsys geen cookies kan instellen. Bovendien kunnen cookies die al door Emarsys zijn ingesteld te allen tijde via de browser worden verwijderd. Als u liever geen gepersonaliseerde reclame van ons via Emarsys wilt ontvangen, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken. Hiervoor hoeft u alleen een bericht in tekstvorm te sturen naar de contactgegevens in deze privacyverklaring. Voor meer informatie over het privacybeleid van Emarsys gaat u naar: www.emarsys.com/en/privacy-policy.

Schrijven van server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de contact makende PC
  • moment van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Analyses en statistieken op onze website

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw gebruikersgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw gebruikersgedrag is in de regel anoniem en kan niet tot u herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in deze privacyverklaring. U kunt bezwaar indienen tegen deze analyse. Wij zullen u in deze gegevensbeschermingsverklaring ook informeren over de mogelijkheden van bezwaar.

Cookies op onze website

We maken op de website gebruik van cookies. Cookies zijn alfanumerieke bestanden die informatie opslaan op uw harde schijf of uw browser. Met de hulp van deze informatie kan Adler herkennen dat u de website in het verleden heeft bezocht. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Dit maakt het voor u gemakkelijker om uw favoriete delen van de website te bekijken.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘sessie-cookies’. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser de volgende keer dat u onze website bezoekt, herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd worden. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt. Cookies die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmand-functie), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Gebruik van de webanalysedienst Google Analytics op deze website

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort weergegeven. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser meegedeelde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware zodanig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven en u kunt ook voorkomen dat die gegevens door Google verwerkt worden, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld, die de verzameling van uw gegevens verhindert wanneer u deze website in de toekomst bezoekt: Google Analytics deactiveren. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google.

Contractgegevensverwerking

Wij hebben een contract afgesloten met Google voor de verwerking van de gegevens van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Met deze functie kunt u advertentiedoelgroepen die zijn gecreëerd met Google Analytics Remarketing koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) ook op een ander apparaat (bijv. tablet of PC) worden weergegeven. Als u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten geplaatst worden op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account. Om deze functie te ondersteunen verzamelt Google Analytics door Google geautoriseerde gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device reclame. U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren. Volg hiervoor deze link.

De samenvoeging van de in uw Google-account verzamelde gegevens vindt alleen plaats op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1, punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor gegevensverzamelingsoperaties die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of omdat u niet akkoord bent gegaan met de samenvoeging), is het verzamelen van de gegevens gebaseerd op art. 6 lid 1, punt f Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de website-exploitant belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden. Verdere informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op.

Gebruik van Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Als onderdeel van Google AdWords maken we gebruik van conversie-tracking. Wanneer u klikt op een advertentie geplaatst door Google, wordt een cookie ingesteld voor conversie-tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker heeft geklikt op de advertentie en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden nagespoord vanaf de websites van AdWords-klanten. De informatie die uit de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversie-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracking. De klanten worden op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Google Conversion Tracking cookie via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de conversie-statistieken opgenomen. “Conversion-cookies” worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de voorschriften inzake gegevensbescherming van Google.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd worden. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Gebruik van de webanalysedienst IBM Coremetrics Web Analytics

Onze websites maken ook gebruik van IBM Coremetrics Web Analytics, een webanalysedienst van het bedrijf IBM Coremetrics (IBM). Om ons aanbod en de website te optimaliseren en verder te ontwikkelen verstrekt ADLER via cookies gegenereerde informatie aan IBM. De door het cookie gegenereerde informatie wordt doorgestuurd naar een server van IBM Coremetrics Web Analytics in de VS en daar opgeslagen. IBM maakt verslagen over het gebruik van de website op basis van de verstrekte gegevens. Deze informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Het met de gegevens gestuurde IP-adres wordt gemaskeerd, zodat het geen informatie kan verstrekken over uw positie. Deze gegevens helpen ADLER om het aanbod en de presentatie van de website voortdurend te verbeteren. Bovendien is er geen overdracht van gegevens aan derden. IBM behoudt echter het beperkte recht om gegevens over te dragen, indien dit wettelijk of door een rechtsgeldige beschikking van een rechtbank of instantie of ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van IBM-werknemers, van werknemers van een opdrachtgever of van het algemene publiek nodig is. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware zodanig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.

Gebruik van het Bing Ads Universal Event Tracking

Op onze website worden met technologieën van Bing Ads gegevens verzameld en opgeslagen, waarmee gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit is een service van Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052‐6399, USA. Met deze service kunnen activiteiten van gebruikers op onze website bijgehouden worden, als deze op onze website zijn beland via advertenties van Bing Ads. Als zij via een dergelijke advertentie op onze website zijn beland, wordt op hun computer een cookie geplaatst. Op onze website is een BING UET-tag geïntegreerd. Dit is een code waarmee in verbinding met het cookie een aantal niet-persoonsgebonden gegevens over het gebruik van de website worden opgeslagen. Er wordt geen informatie over uw identiteit geregistreerd. De verzamelde informatie wordt overgedragen naar de server van Microsoft in de VS en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt geregistreerd evenals de verwerking van deze gegevens door het plaatsen van cookies te deactiveren. Daardoor kan de functionaliteit van deze website eventueel worden beperkt. Bovendien kan Microsoft uw gebruikspatroon eventueel door zogenaamd cross-device-tracking over verschillende elektronische apparaten volgen en is daardoor in staat om gepersonaliseerde reclame weer te geven op Microsoft websites en apps. Hier kunt u dit uitschakelen.

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads Meer informatie over de gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in de voorschriften inzake gegevensbescherming van Microsoft.

Gebruik van de Facebook-pixel

Om conversie te meten gebruikt onze website het bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Zo kan het gedrag van de sitebezoekers worden bijgehouden, nadat deze zijn doorgestuurd door te klikken op een Facebook-advertentie op de website van de provider. Zo kunnen de doeltreffendheid van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en voor marktonderzoek geëvalueerd en toekomstige promotionele activiteiten geoptimaliseerd worden. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van de website. Wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook deze gegevens in overeenstemming met het Facebook-gegevensbeleid voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken. Facebook kan het weergeven van advertenties op pagina's van Facebook en buiten Facebook daardoor mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed. In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy. U kunt bovendien de remarketing-functie ‘Custom Audiences’ uitschakelen bij de instellingen voor advertenties op Hiervoor moet u ingelogd zijn bij Facebook. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance.

We gebruiken de Facebook-plug-in

Onze pagina's bevatten plug-ins van de sociale netwerksite Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like -button" ("vind ik leuk") op onze website. Hier vindt u een overzicht van de Facebook-plug-ins. Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u klikt op de Facebook Like-knop, terwijl u bent aangemeld met uw Facebook-account, kunt u een link maken naar de inhoud van onze pagina's op uw Facebook-profiel. Dit laat Facebook toe om uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toe te wijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de website geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die aan Facebook worden verstrekt en het gebruik ervan. Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook op. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan toewijzen, gelieve u dan af te melden van uw Facebook-account.

We gebruiken de Twitter-plug-in

De Twitter-functies zijn geïntegreerd in onze pagina's. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Re-tweet" worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens overgedragen naar Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de website geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die worden verstrekt en het gebruik ervan door Twitter. Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Twitter op. U kunt uw Twitter-privacy-instellingen wijzigen in uw accountinstellingen.

We gebruiken de Google+-plug-in

Onze pagina's gebruiken functies van Google+. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Registratie en verspreiding van informatie: met het gebruik van de Google+-knop kunt u wereldwijd informatie publiceren. Via de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u hebt gegeven voor een inhoud +1 als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 hebt geklikt. Uw +1 kan worden weergegeven als aanwijzing samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of op uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het internet. Google registreert informatie over uw +1-activiteit om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, publiek Google-profiel nodig, dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is geselecteerd. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In talrijke gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt wanneer u inhoud hebt gedeeld via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificatiegegevens van u beschikken. Gebruik van de geregistreerde informatie: naast de hierboven beschreven doeleinden zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan samengevatte statistieken publiceren over de +1-activiteit van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gerelateerde websites.

Andere bepalingen

Uw toegang tot deze website en het gebruik ervan is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden.

Links naar andere websites

Onze site bevat eventueel links naar externe websites waarvan wij geen controle hebben over de inhoud. Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid voor deze externe inhoud accepteren. De betreffende aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van alle gekoppelde sites. De gekoppelde sites werden op het moment van koppeling gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet vaststelbaar. Een permanente controle van de gekoppelde pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding echter onredelijk. Na kennisname van schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Contact met ons

U kunt ons te allen tijde contacteren als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de omgang van ADLER met persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en verwerkt.

U kunt onze klantenservice als volgt bereiken:
e-mail: klantenservice@adlerglobal.com
telefoon: 0800 022 68 39

Ons gegevensbeschermingsteam kunt u als volgt bereiken:
e-mail: dataprivacy@adlerglobal.com

De voor ADLER toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming

In geval van inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens hebben betroffen personen het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor ADLER is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, Den Haag.

Terug naar boven